Prezentacja kRPD

kRPD  Narzędzie umożliwiające zwiększenie wyników sprzedażowych

 

Internetowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich

kRPD to nowatorska platforma internetowa, która umożliwi deweloperom:

 

 

Obecny stan prawny

Deweloperzy muszą dzisiaj realizować szereg obowiązków, jakie narzuciła im ustawa deweloperska. Jej wejście w życie skutkowało dla deweloperów nie tylko nałożeniem dodatkowych zadań, ale także zwiększeniem kosztów. Oczywiście celem ustawodawcy było zapewnienie bezpieczeństwa obrotu na rynku pierwotnym, jednak praktyka pokazała, że część deweloperów nie realizuje obecnie wszystkich obowiązków wobec osób zainteresowanych zawarciem umowy deweloperskiej. Może wynikać to z braku jasnych procedur co do ich realizacji. Jednak stan przejściowy już się kończy i wszyscy deweloperzy zmuszeni są zacząć stosować jednolite procedury. Transparentny deweloper, który nie ma nic do ukrycia będzie postrzegany przez przyszłych nabywców jako pewny i stabilny podmiot, któremu można zaufać.

 

Idea serwisu kRPD.pl

Misją kRPD jest uporządkowanie rynku usług deweloperskich w Polsce poprzez:

 

iRPD a obowiązki ustawowe dewelopera

kRPD umożliwia deweloperom wykonywanie obowiązków ustawowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, czasowych i osobowych.

Rejestr zapewnia pełną dokumentację dowodową w przypadku zaistnienia wątpliwości co do realizacji przez dewelopera określonego obowiązku, wprowadza nową jakość obsługi na rynku deweloperskim pozwalając jednocześnie deweloperom na zwiększenie wyników sprzedaży.

kRPD realizuje on line m.in. następujące obowiązki ustawowe dewelopera:

 

Doręczenie prospektu informacyjnego

Każdy deweloper, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej ma obowiązek doręczyć takiej osobie prospekt informacyjny, który jest podstawowym źródłem informacji o deweloperze i prowadzonej przez niego działalności oraz realizowanych inwestycjach. Obecna praktyka wygląda tak, że nabywca dostaje wraz z projektem umowy deweloperskiej wydrukowany prospekt informacyjny. Aktualizacja prospektu w takiej formie jest nie tylko czasochłonna ale również kosztowna.

 

Powiadomienie o wykroczeniu  ̶  z formalnego punktu widzenia, każdy zainteresowany zawarciem umowy deweloperskiej, który nie otrzymał od dewelopera prospektu informacyjnego może powiadomić policję o wykroczeniu przez dewelopera.

 

Podstawowym novum praktycznym w obrocie jest doręczanie prospektu informacyjnego za pośrednictwem kRPD.pl w wersji elektronicznej, na nośniku informacyjnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. kRPD.pl pracuje przez 24h na dobę on-line i umożliwia ciągłą realizację obowiązków deweloperskich. Choć każdy może zażądać doręczenia prospektu informacyjnego w wersji papierowej to procedury stworzone w kRPD.pl praktycznie eliminują skutecznie potrzebę takiego doręczenia.

 

Na karcie inwestycji, użytkownik ma możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym.

 

 

 

Potencjalny Klient, czyli osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości zostawia swoje dane personalne oraz wyraża m.in. zgodę na doręczenie prospektu w formie elektronicznej. Każde pobranie jest rejestrowane przez system, odnotowywane w statystykach i udostępniane na żądanie dewelopera.

 

Prospekt informacyjny  prezentowany jest osobie zainteresowanej nabyciem nieruchomości, w formie elektronicznej książki. Przewracanie poszczególnych kartek odbywa się w sposób imitujący formę papierową. Użytkownik może też wydrukować prospekt na własne potrzeby.  Prezentacja wykonana jest w technologii Flash w sposób umożliwiający modyfikację treści prospektu informacyjnego.

 

 

 

Jak działa Internetowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich?

Każdy deweloper może się samodzielnie zarejestrować w kRPD.pl, może ale nie musi. Konsultanci kRPD.pl dokonują rejestracji on-line lub telefonicznie. Oczywiście weryfikacja prawdziwości danych i upoważnienia osób dokonujących rejestracji jest warunkiem ujawnienia w kRPD.pl danego dewelopera.

 

Deweloper po zarejestrowaniu będzie mógł realizować automatycznie (bez konieczności bezpośredniego działania) szereg obowiązków wynikających z ustawy deweloperskiej. Rejestr automatycznie dokonywać będzie zapisów wszystkich działań podejmowanych przez dewelopera oraz osób korzystających z profilu rejestru danego dewelopera. Działanie on-line kRPD.pl oszczędza deweloperowi czas i koszty jakie musiałby on ponieść na samodzielną realizację tychże obowiązków, eliminuje także błędy ludzkie, niezależne od ilości i intensywności realizacji obowiązków deweloperskich.

 

Celem kRPD.pl jest przede wszystkim umożliwienie deweloperom zintensyfikowanie sprzedaży poprzez stworzenie nieograniczonych możliwości działania w czasie i miejscu. kRPD.pl zapewnia także pełny dostęp do raportów wspomagających podejmowanie przez dewelopera właściwych decyzji zarówno w obszarze sprzedażowym, marketingowym jak i prawnym. kRPD.pl zapewnia wysoki standard prawny (w tym zgodność z ustawą deweloperską) i informatyczny, skutkujący przejrzystością i czytelnością realizowanych w jego ramach działań dewelopera i przyszłych nabywców.

 

Deweloper, po zalogowaniu ma dostęp do statystyk udostępniania prospektu informacyjnego i może zgłaszać kolejne zmiany do prospektu (w zależności od pojawienia się takiej konieczności). Zmiany są zatwierdzane przez operatora kRPD.pl  i odnotowywane w historii rejestru.

 

 

Podstawowe statystyki obejmują daty ostatnich doręczeń poszczególnych plików.  

 

 

Dostępna jest też historia wszystkich doręczeń. Dostęp do statystyk odbywa się po podaniu nr PESEL  lub dow. osobistego. kRPD odnotowuje w swojej bazie zarówno datę przesłania prospektu,  doręczenia prospektu, a także jego przeczytania przez Klienta, co stanowi istotną przewagę nad formą papierową. Historia zmian prospektu informacyjengo dewelopera

 

 

Dodawanie prospektu informacyjnego odbywa się przez dewelopera lub pracownika kRPD. Publikacja jest moderowana i następuje po sprawdzeniu dokumentacji. Wszystkie działania na dokumentach w tym: nazwy dodawanych dokumentów, kategorie i statusy dokumentów, powiązania pomiędzy poszczególnymi plikami, osoby dokonujące edycji oraz autoryzacji są odnotowywane w rejestrze.

kRPD jako jedyny system na rynku zapewnia prowadzenie dokumentacji  w sposób spełniający wymogi dla „trwałego nośnika informacji”.

 

 

Oczywiście rola kRPD.pl nie ogranicza się do wspomagania dewelopera tylko przy zawarciu umowy deweloperskiej, choć jest to jedno z podstawowych zadań rejestru. Nadto, co równie ważne i potrzebne, rejestr pomaga zapewnić ciągłość realizacji dalszych obowiązków dewelopera - jak odbiór lokalu, zawarcie umowy końcowej, a także dalszą obsługę techniczną obiektu (o ile deweloper i wspólnota będą zainteresowani dalszą współpracą).

 

Uczestnictwo w kRPD.pl umożliwia deweloperowi koncentrację na istotnych elementach działalności, gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez niego obowiązków, zapewnia potwierdzenie wykonania określonych czynności oraz wspomaga realizację procesu sprzedażowego.

 

kRPD.pl jest przeznaczony dla uczciwych deweloperów, którzy nie obawiają się transparentności.

 

Każdy deweloper zarejestrowany w kRPD.pl posiada własną podstronę, pod którą prezentowane są informacje kontaktowe, opis, wykaz oddziałów oraz prowadzonych inwestycji. W przypadku zamieszczenia w serwisie prospektów informacyjnych, deweloper otrzymuje własny adres URL – subdomenę w domenie kRPD.pl (np. deweloper.krpd.pl), którą przekazuje swoim Klientom zainteresowanym prospektami informacyjnymi dla prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

 

Korzyści dla kupujących

kRPD umożliwia pozyskanie wiarygodnej informacji o deweloperze i prowadzonych przez niego przedsięwzięciach inwestycyjnych,
a w szczególności:

 

Bezpłatna prezentacja inwestycji obejmuje:

Zamieszczenie prospektu informacyjnego w formie umożliwiającej spełnienie wymogów ustawy deweloperskiej oraz prowadzenie przez kRPD.pl rejestru doręczeń prospektów informacyjnych na stronach jest odpłatne. Cena obejmuje przygotowanie prezentacji prospektu w formie elektronicznej książki oraz subdomenę w domenie krpd.pl pod którą prezentowane są wszystkie inwestycje i prospekty dewelopera.

 

Przykładowa prezentacja inwestycji dewelopera.

 

Logowanie do serwisu

x

Nie mam jeszcze konta